: BTE » DEPOZYTORY SAIK » Co to jest SAIK?

Co to jest SAIK?

SAIK jest skrótem opisującym opracowany przez firmę bt electronics System Automatycznej Identyfikacji Kluczy.

SAIK służy do zarządzania kluczami i ich bezpiecznego przechowywania. Mówiąc ogólnie system składa się z elektronicznej szafki na klucze oraz oprogramowania, które rejestruje i trwale zapisuje każde pobranie i wydanie kluczy. Administrator programu sterującego decyduje o przyznawaniu praw dostępu do kluczy danym użytkownikom i określa przedziały czasowe, w których ten dostęp jest możliwy. System nadaje się idealnie dla klientów, którzy nie mogą lub nie chcą rezygnować z kluczy mechanicznych, lecz mają problemy z zarządzaniem nimi i z dokumentowaniem ich obiegu.

Niemal każdy menedżer odpowiedzialny za efektywne działanie firm i instytucji zadaje sobie często następujące pytanie:

Jak zarządzać kluczami? Jak kontrolować klucze? Jak przechowywać klucze w bezpieczny sposób? Jak zastąpić książkę wydań kluczy? Ja zastąpić portiera w uciążliwych czynnościach związanych z gospodarką kluczami, tak aby mógł się skupić na innych zadaniach?

Jedynym skutecznym i bezpiecznym rozwiązaniem tych zagadnień są na dziś elektroniczne szafki do przechowywania i zarządzania kluczami.

Jak działają elektroniczne depozytory SAIK?

Elektroniczne szafki typu SAIK, zwane fachowo depozytorami, są wysokiej jakości urządzeniami w postaci stalowych skrzynek, które zawierają panel sterujący oraz panel główny z gniazdami do przechowywania kluczy. Każdy klucz jest trwale połączony za pomocą metalowej plomby z brelokiem, który jest blokowany w pojedyńczych gniazdach panelu. W breloku zatopiony jest chip elektroniczny z wszelkimi informacjami odnoszącymi się do połączonego z nim klucza, takimi jak jego przeznaczenie, uprawnienia dostępu przyznane określonym pracownikom itd.

Żeby pobrać klucz z szafki, trzeba się zalogować na wyświetlaczu dotykowym panelu sterującego przez przyłożenie karty zbliżeniowej lub/i wpisanie indywidualnie przydzielonego PINu. Po prawidłowym zalogowaniu się użytkownik wybiera spośród listy kluczy ten, do którego administrator systemu przyznał mu dostęp. Naciśnięcie ikony danego klucza powoduje automatyczne otwarcie drzwiczek do panelu głównego, w którym są gniazda z zablokowanymi brelokami kluczy. Wybrany wcześniej klucz zostaje samoczynnie podświetlony za pomocą kolorowej diody, tak że użytkownik jest za każdym razem prowadzony przez urządzenie do danego klucza. Następnie blokada klucza zostaje zwolniona i można  wyciągnać z gniazda pożadany klucz / klucze oraz zamknąć drzwiczki. Taka sama procedura obowiązuje przy zwracaniu klucza, przy czym można go wtedy umieścić w dowolnym gnieździe, ponieważ urządzenie automatycznie rozpoznaje dany klucz.

Osoby nieuprawnione do żadnego z kluczy nie mogą otworzyć depozytora a osoby uprawnione po otwarciu drzwiczek nie mogą pobrać klucza, do którego nie mają uprawnień dostępu, ponieważ pozostaje on zablokowany w swoim gnieździe.

Wszelkie niewłaściwe czynności wykonywane przy szafce mogą być definiowane przez administratora i skutkować wywołaniem alarmu. Podczas wykonywania określonych procedur szafka przekazuje użytkownikowi komunikaty głosowe, które informują go o rozpoczęciu lub zakończeniu prawidłowych lub nieprawidłowych czynności.

Każde pobranie i zwrot klucza jak też inne zdarzenia są rejestrowane przez oprogramowanie i nieusuwalnie zapisywane na karcie pamięci w postaci raportów, które administrator może edytować według określonych kryteriów wyszukiwania.

Panel z kluczami może być roszerzony także o szafkę ze skrytkami, w których można przechowywać klucze specjalne o dużych rozmiarach lub dowolne wartościowe przedmioty i dokumenty. Mogą to być np. aparaty fotograficzne, tablety, nośniki danych czy dowody rejestracyjne samochodów. Konfiguracje depozytorów na klucze i depozytorów skrytkowych mogą być dostosowane do indywidualnych oczekiwań klientów.

Opracowane przez bt electronics oprogramowanie sterujące SAIK służące do zarządzania szafkami na klucze jest intuicyjne i może być obsługiwane na pojedyńczym lokalnym komputerze stacjonarnym, na laptopie lub w sieci ethernetowej.

Elektroniczne szafki typu SAIK wraz z oprogramowaniem są w użyciu już od kilkunastu lat u renomowanych klientów między innymi w takich obszarach jak bankowość, instytucje publiczne i urzędy, wyższe uczelnie, muzea, domy seniora, salony samochodowe, przedsiębiorstwa i wszelkiego rodzaju obiekty, w których kontrola dostępu jest integralnym elementem bezpieczeństwa.

Podstawowe zalety stosowania systemu SAIK:

 • Urządzenia są w pełni samoobsługowe, działają całą dobę przez 7 dni w tygodniu, bez konieczności stałego nadzoru.

 • Dzięki wyposażeniu gniazd na klucze oraz skrytek w zaawansowaną elektronikę i podłączeniu do sieci komputerowej system nie tylko chroni cenne przedmioty, lecz pozwala także na pełną kontrolę dostępu do nich.

 • System idealnie nadaje się dla organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, które potrzebują w sprawny, bezpieczny i kontrolowany sposób przechowywać i wydawać klucze/przedmioty dla swoich pracowników lub zewnętrznych usługodawców.

W skład każdego systemu SAIK wchodzą:

 • Najnowszej generacji elektroniczne depozytory kluczy lub innych przedmiotów wartościowych - jest to podstawowy element systemu. Depozytor, nazywany zamiennie elektroniczną szafką na klucze, służy do zarządzania i bezpiecznego przechowywania kluczy lub innych wartościowych przedmiotów. Ilość, wielkość i rodzaj depozytorów w systemie jest nieograniczona i zależy wyłącznie od wymagań klienta.

 • Oprogramowanie SAIK - istotny element systemu umożliwiający nie tylko przyznawanie dostępu do chronionych zasobów, ale również tworzenie raportów zdarzeń w systemie na podstawie wybranych kryteriów i wiele innych funkcji.

 • Serwer centralnej bazy danych - zależności od wielkości systemu jest zainstalowany w jednym z depozytorów lub stanowi osobny element umieszczony np. w firmowej serwerowni.

 • Okablowanie zasilające i logiczne, elementy dodatkowe jak np. kamery, stelaże, SAIK MONITOR i inne.


W szerokiej gamie depozytorów SAIK znajdują się takie urządzenia jak:

SAIK KEY - depozytor przechowujący klucze zawieszone na elektronicznych brelokach gwarantujących identyfikację kluczy
SAIK KEY HD  -  podwójna gęstość breloków, dwa razy więcej kluczy na taj samej powierzchni panela głównego
SAIK LOCK  -  depozytor dedykowany dla budynków wyposażonych w system klucza generalnego (Master Key). Rozwiązanie to - poza pełną ochroną profilu i grani roboczej klucza - ułatwia  gospodarkę kluczami w systemie Master Key.
SAIK SOFT - alternatywa dla SAIK KEY, system służący do zarządzania kluczami w instytucjach zatrudniających portiera lub recepcjonistę. Stanowisko wyposażone jest w programator z czytnikiem kart RFID.
SAIK RFID  -  Najnowsza wersja depozytora SAIK w którym identyfikacja kluczy zrealizowana jest w oparciu o bezstykową technologię Radio Frequency Identification RFID
SAIK BASIC  -  Szafka na klucze nieblokowane. SAIK BASIC zapewnia wszystkie podstawowe funkcje, które gwarantują prawidłową gospodarkę kluczami, oferując przy tym niskie koszty związane z wdrożeniem systemu
SAIK BOX  -  depozytory skrytkowe umożliwiające przechowywanie przedmiotów bez możliwości wglądu i pobrania ich przez osoby nieuprawnione.
SAIK KEYinBOX  -  depozytory skrytkowe dedykowane do ochrony kluczy specjalnych (np. sejfowych)
SAIK BOXinBOX  -  depozytory umożliwiające bezpieczne przechowywanie pojemników plombowanych przy użyciu tzw. referentek (plomby wyciskowe) i zamykanych w indywidualnych schowkach
SAIK CAR  -  to depozytor zaprojektowany z myślą o przechowywaniu niewielkich dokumentów, głównie różnego rodzaju kart zbliżeniowych oraz dowodów rejestracyjnych i kluczy do pojazdów mechanicznych. 

oraz inne depozytory projektowane i wykonywane na indywidualne zamówienie klienta.

Ponadto system może być wyposażony w elementy dodatkowe wymagane przez zamawiającego, takie jak np.
SAIK MONITOR  -  urządzenie przydatne w większych systemach. Jest to dodatkowy monitor ekranowy podłączony do komputera i pokazujący na bieżąco jakie klucze są dostępne w depozytorze i kiedy oraz przez kogo zostały  pobrane pozostałe klucze.

SAIK KEY 1  -  depozytor na klucze udostępniane w sytuacjach kryzysowych

oraz urządzenia łączące depozytory kluczy z elementami systemu kontroli dostępu, czyli zamkami elektronicznymi, centralami alarmowymi i przeciwpożarowymi itd.

Poniższa prezentacja pokazuje, jak praktycznie wygląda korzystanie z depozytora.

System SAIK zapewnia:

 • sprawne i skuteczne zarządzanie kluczami i skrytkami depozytowymi

 • kontrolowany dostęp do kluczy w sposób uniemożliwiający zabranie ich przez osoby nieupoważnione, a co za tym idzie ograniczenie dostępu do wyznaczonych pomieszczeń

 • autoryzowany dostęp do przedmiotów umieszczonych w skrytkach

 • identyfikację użytkownika w oparciu o identyfikatory osobiste (np. karty zbliżeniowe już istniejące w firmie) oraz kod PIN użytkownika

 • monitorowanie obiegu kluczy w firmie poprzez:

  • archiwizację wszystkich zdarzeń zachodzących w systemie związanych z pobraniem, zwrotem oraz przechowywaniem kluczy w szafkach lub przedmiotów w skrytkach

  • możliwość tworzenia raportów według indywidulanie definiowanych kryteriów wyboru (np. osobę, czas pracy, wybrany klucz lub skrytkę)

  • generowanie alarmów wizualnych i akustycznych w sytuacjach zagrożenia

  • sygnalizację na stanowisku wartowniczym zdarzeń alarmowych

 • każdorazowe opisanie zdarzenia zachodzącego w systemie poprzez dokładną datę i godzinę oraz informację, której osoby i jakiego klucza lub skrytki owo zdarzenie dotyczyło

 • wbudowaną rejestrację czasu pracy (RCP)

 • możliwość sprzęgnięcia z istniejącymi już w budynku systemami alarmowymi i monitorującymi

 • możliwość zainstalowania kamer fotografujących użytkowników logujących się do systemu

 • możliwość nieograniczonej rozbudowy poprzez dodawanie nowych elementów i konfigurowanie ich w istniejącym systemie